Song of myself- Walt Whitman

Walt Whitman (1819 – 1892) là tác giả của tập thơ Leaves of Grass (Lá cỏ) rất nổi tiếng. Ông là nhà thơ đầu tiên của Mỹ được cả thế giới biết đến. Các tác phẩm của ông có ảnh hưởng đến tư tưởng của một số tên tuổi lớn như Henry MillerD.H.Lawrence. Whitman rất mê đọc sách, ông đọc từ Shakespeare, kinh thánh, cho tới thơ ca Hy Lạp và Ấn Độ. Những thứ ông đọc ít nhiều ảnh hưởng đến các tác phẩm của ông sau này cả về vần điệu lẫn tư duy.

Tập thơ Leaves of Grass (Lá cỏ) in lần đầu gồm 12 bài thơ và một bài mở đầu, sau này có tên gọi Song of Myself. Chủ đề xuyên suốt tập thơ là ý nghĩa của đời sống con người trong mối liên hệ giữa tâm hồn và thể xác, giữa thần thánh và người trần mắt thịt, sự tiến hóa của những hình thái cuộc sống, sự bình đẳng giữa mọi sinh linh và cuộc phiêu lãng muôn thuở của linh hồn trong quá trình sinh, tử và hồi sinh trở lại. Tập thơ Leaves of Grass (Lá cỏ) là tác phẩm thơ duy nhất thể hiện vẻ muôn mặt của đời sống nước Mỹ và đề cao tư tưởng dân chủ. Thế kỷ XX, Lá cỏ được thừa nhận là một trong những sự kiện văn học quan trọng nhất, đã làm một cuộc cách mạng trong thi ca, với sự ra đời của một thể thơ mới – thơ tự do, mà Walt Whitman là người khởi xướng. Continue reading

Nhạc khúc cho đêm giông

Tôi thích một bài hát thường vì nó gắn với một tâm trạng nào đó, của một kỷ niệm nào đó, tại một thời điểm nào đó đã qua trong đời. Bài hát này cũng như thế?!!

Song For A Stormy NightSecret Garden

.

The rain beats hard at my window

While you, so softly do sleep

And you can’t hear the cold wind blow

You are sleeping so deep Continue reading